Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00074/2014

Partnerzy

Terminarz zjazdów I sem. 2016-2017

TERMINARZ ZJAZDÓW

24.09.16 (S)

19.11.16 (S)

25.09.16 (N)

20.11.16 (N)

01.10.16 (S)

03.12.16 (S)

02.10.16 (N)

04.12.16 (N)

08.10.16 (S)

17.12.16 (S)

09.10.16 (N)

18.12.16 (N)

22.10.16 (S)

07.01.17 (S)

23.10.16 (N)

08.01.17 (N)

05.11.16 (S)

14.01.17 (S)

06.11.16 (N)

15.01.17 (N)

 

 

Bezpłatne szkoły w Głownie rok szkolny 2015/2016

Zapraszamy osoby dorosłe do bezpłatnych szkół prowadzonych na terenie miasta Głowna przez Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a". Absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych zachęcamy do podjęcia nauki w naszym 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym, natomiast absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do rozpoczęcia nauki w 2-letnim uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. Szkoły prowadzą nabór ciągły (semestr letni i zimowy). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela). Podczas nauki w liceum przygotowujemy słuchaczy do egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Absolwenci szkół średnich mogą kontynuować naukę w policealnej szkole w której zdobędą kwalifikacje w określonym zawodzie. Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej i kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Świadectwa MEN. Zaświadczenia do ZUS, KRUS.

Aktualnie posiadamy następującą ofertę edukacyjna:

I. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Głownie.

II.  Policealna Szkoła Dla Dorosłych w Głownie:

 • technik rachunkowości (4 semestry),
 • technik administracji (4 semestry),
 • technik informatyk (4 semestry),
 • technik bhp (2 semestry),
 • asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry),
 • opiekun w Domu Pomocy Społecznej (4 semestry),
 • opiekun osoby starszej (4 semestry),
 • opiekunka środowiskowa (2 semestry),
 • florysta (2 semestry),
 • inne kierunki w przygotowaniu.

Czytaj więcej: Bezpłatne szkoły w Głownie rok szkolny 2015/2016

Specjalistyczne szkolenia terapeutyczne

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" zaprasza pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych na następujące szkolenia:

I. Spektrum autyzmu:

 1. Epidemiologia, etiologia – podstawowe teorie
 2. Charakterystyka schorzenia
 3. Spektrum autystyczne – autism spectrum disorders (ASD)
 4. Objawy osiowe – Autyzm „kanerowski” a Zespół Aspergera
 5. Charakterystyka funkcjonalna – osoba chora na autyzm
 6. Charakterystyka funkcjonalna – osoba z Zespół Aspergera
 7. Triada autystyczna a punkty kluczowe w terapii
 8. Współudział rodziny w procesie terapeutycznym
 9. Odbiór społeczny osób z autyzmem – wiedza potoczna

Czytaj więcej: Specjalistyczne szkolenia terapeutyczne

Szkolenia z zakresu rachunkowości

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach z zakresu rachunkowości:

 • rachmistrz gt - książka przychodów i rozchodów w praktyce,
 • kurs rachunkowości - księgowość bez tajemnic,
 • symfonia kadry i płace od podstaw,
 • vat od 1 stycznia 2014 - zmiany,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce,
 • inne.

Szkolenia prowadzi trener i doradca z zakresu przedsiębiorczości - mgr Paweł Jakubas. Szkolenia odbywać się będą w Policealnej Szkole Dla Dorosłych w Głownie (Gimnazjum Miejskie w Głownie). Więcej informacji pod adresem:  www.inwestycjawkadry.pl 

 

Wypoczynek 2014

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" w miesiącu lipiec - sierpień organizuje, kolonie, półkolonie oraz wycieczki w kraju i za granicą.

Półkolonie - propagowanie zdrowego stylu życia dla dzieci z miasta Głowna.

Termin: 04 - 08 sierpna br. (w godz. 9:00 - 15:00).
Lokalizacja: Gimnazjum Miejskie w Głownie.
Grupa docelowa: 25 osób (dzieci w wieku 6 - 12 lat).
Zapisy: 25 czerwca - 01 sierpnia (tel. 791008989).
Spotkanie organizacyjne w dn. 01.08.2014 r. o godz. 18:00 w budynku Gimnazjum Miejskiego w Głownie.
Koszt: 100 zł.

Zapewniamy: drugie śniadanie oraz napoje ciepłe i zimne, atrakcyjne zabawy, gry, konkursy i turnieje, zajęcia plastyczne, kino, wycieczki oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Lato w siodle na Morawach

Termin: 17 - 23 sierpnia br.
Lokalizacja: Moravsky Kras.
Koszt: 2000 zł

Węgry - Słowacja

Termin: 17 - 24 sierpnia br.
Lokalizacja: Esztergom.
Koszt: 1400 zł

Balaton

Termin: 17 - 23 sierpnia br.
Lokalizacja: Siofok.
Koszt: 1400 zł

 

Egzamin zawodowy

Uwaga słuchacze Policealnej Szkoły - technik rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (tzw. nowy egzamin zawodowy) odbędzie się w naszej placówce (Policealna Szkoła Dla Dorosłych w Głownie) w dniu 17. stycznia 2014 r. o godz. 8:00.

Przypominamy o odbiorze dzienniczka praktyki zawodowej!!! Praktyki można odbywać w Banku Spółdzielczym w Głownie. Inne miejsca odbywania praktyk proszę uzgadniać z p. dyrektor.

 

Osoby, instytucje i firmy, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie zapraszamy do współpracy.

Darowizny pieniężne proszę kierować na nr konta: 20 8787 0000 0025 1457 2000 0001

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"