Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00074/2014

Partnerzy

Specjalistyczne szkolenia terapeutyczne

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" zaprasza pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych na następujące szkolenia:

I. Spektrum autyzmu:

  1. Epidemiologia, etiologia ? podstawowe teorie
  2. Charakterystyka schorzenia
  3. Spektrum autystyczne ? autism spectrum disorders (ASD)
  4. Objawy osiowe ? Autyzm ?kanerowski? a Zespół Aspergera
  5. Charakterystyka funkcjonalna ? osoba chora na autyzm
  6. Charakterystyka funkcjonalna ? osoba z Zespół Aspergera
  7. Triada autystyczna a punkty kluczowe w terapii
  8. Współudział rodziny w procesie terapeutycznym
  9. Odbiór społeczny osób z autyzmem ? wiedza potoczna

Czytaj więcej: Specjalistyczne szkolenia terapeutyczne

Osoby, instytucje i firmy, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie zapraszamy do współpracy.

Darowizny pieniężne proszę kierować na nr konta: 20 8787 0000 0025 1457 2000 0001

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Copyright ? 2014 Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"