Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00074/2014

Partnerzy

Bezpłatne szkoły w Głownie rok szkolny 2015/2016

Zapraszamy osoby dorosłe do bezpłatnych szkół prowadzonych na terenie miasta Głowna przez Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a". Absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych zachęcamy do podjęcia nauki w naszym 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym, natomiast absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do rozpoczęcia nauki w 2-letnim uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. Szkoły prowadzą nabór ciągły (semestr letni i zimowy). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota i niedziela). Podczas nauki w liceum przygotowujemy słuchaczy do egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Absolwenci szkół średnich mogą kontynuować naukę w policealnej szkole w której zdobędą kwalifikacje w określonym zawodzie. Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej i kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Świadectwa MEN. Zaświadczenia do ZUS, KRUS.

Aktualnie posiadamy następującą ofertę edukacyjna:

I. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Głownie.

II.  Policealna Szkoła Dla Dorosłych w Głownie:

 • technik rachunkowości (4 semestry),
 • technik administracji (4 semestry),
 • technik informatyk (4 semestry),
 • technik bhp (2 semestry),
 • asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry),
 • opiekun w Domu Pomocy Społecznej (4 semestry),
 • opiekun osoby starszej (4 semestry),
 • opiekunka środowiskowa (2 semestry),
 • florysta (2 semestry),
 • inne kierunki w przygotowaniu.

Czytaj więcej: Bezpłatne szkoły w Głownie rok szkolny 2015/2016

Specjalistyczne szkolenia terapeutyczne

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" zaprasza pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych na następujące szkolenia:

I. Spektrum autyzmu:

 1. Epidemiologia, etiologia – podstawowe teorie
 2. Charakterystyka schorzenia
 3. Spektrum autystyczne – autism spectrum disorders (ASD)
 4. Objawy osiowe – Autyzm „kanerowski” a Zespół Aspergera
 5. Charakterystyka funkcjonalna – osoba chora na autyzm
 6. Charakterystyka funkcjonalna – osoba z Zespół Aspergera
 7. Triada autystyczna a punkty kluczowe w terapii
 8. Współudział rodziny w procesie terapeutycznym
 9. Odbiór społeczny osób z autyzmem – wiedza potoczna

Czytaj więcej: Specjalistyczne szkolenia terapeutyczne

Szkolenia z zakresu rachunkowości

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach z zakresu rachunkowości:

 • rachmistrz gt - książka przychodów i rozchodów w praktyce,
 • kurs rachunkowości - księgowość bez tajemnic,
 • symfonia kadry i płace od podstaw,
 • vat od 1 stycznia 2014 - zmiany,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce,
 • inne.

Szkolenia prowadzi trener i doradca z zakresu przedsiębiorczości - mgr Paweł Jakubas. Szkolenia odbywać się będą w Policealnej Szkole Dla Dorosłych w Głownie (Gimnazjum Miejskie w Głownie). Więcej informacji pod adresem:  www.inwestycjawkadry.pl 

 

Wypoczynek 2014

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" w miesiącu lipiec - sierpień organizuje, kolonie, półkolonie oraz wycieczki w kraju i za granicą.

Półkolonie - propagowanie zdrowego stylu życia dla dzieci z miasta Głowna.

Termin: 04 - 08 sierpna br. (w godz. 9:00 - 15:00).
Lokalizacja: Gimnazjum Miejskie w Głownie.
Grupa docelowa: 25 osób (dzieci w wieku 6 - 12 lat).
Zapisy: 25 czerwca - 01 sierpnia (tel. 791008989).
Spotkanie organizacyjne w dn. 01.08.2014 r. o godz. 18:00 w budynku Gimnazjum Miejskiego w Głownie.
Koszt: 100 zł.

Zapewniamy: drugie śniadanie oraz napoje ciepłe i zimne, atrakcyjne zabawy, gry, konkursy i turnieje, zajęcia plastyczne, kino, wycieczki oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Lato w siodle na Morawach

Termin: 17 - 23 sierpnia br.
Lokalizacja: Moravsky Kras.
Koszt: 2000 zł

Węgry - Słowacja

Termin: 17 - 24 sierpnia br.
Lokalizacja: Esztergom.
Koszt: 1400 zł

Balaton

Termin: 17 - 23 sierpnia br.
Lokalizacja: Siofok.
Koszt: 1400 zł

 

Egzamin zawodowy

Uwaga słuchacze Policealnej Szkoły - technik rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (tzw. nowy egzamin zawodowy) odbędzie się w naszej placówce (Policealna Szkoła Dla Dorosłych w Głownie) w dniu 17. stycznia 2014 r. o godz. 8:00.

Przypominamy o odbiorze dzienniczka praktyki zawodowej!!! Praktyki można odbywać w Banku Spółdzielczym w Głownie. Inne miejsca odbywania praktyk proszę uzgadniać z p. dyrektor.

 

Osoby, instytucje i firmy, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie zapraszamy do współpracy.

Darowizny pieniężne proszę kierować na nr konta: 20 8787 0000 0025 1457 2000 0001

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Copyright © 2014 Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"